A FIRTOS MŰVELŐDÉSI EGYLET BEMUTATÁSA

Az egyesület független, közhasznú civil szerveződés. 1990 tavaszán jegyeztette be magát a székelyudvarhelyi területi törvényszéken.  Az egyesület székhelye Korond, a Sóvidék (Székelyföld) gazdag kulturális örökséggel  rendelkező székely-magyar nagyközsége.  Elnöke Ambrus Lajos.

szekhaz

1990-ben az egylet kiadásában, Ambrus Lajos költő-író szerkesztésében és a korondi írók, költők közreműködésével ( Páll Lajos, Majla Sándor, Bölöni Domokos, Ráduly János, Molnos Lajos, Tófalvi Zoltán) jelenik meg a Hazanéző című hungarológiai folyóirat.

hazanezo

A HAZANÉZŐ köré szerveződött alkotóműhely fórumaként 1993-tól jelenik meg a Hazanéző Könyvek Sorozata. Az Ambrus Lajos szerkesztette sorozat első könyve Ráduly János: Táltos Marika (mesék), az ötödik Ferenczi István: Sóvidéki várainkról, a tizenötödik Józsda Anndrás: A Sóvidék és fürdői, a millecentenáriumra látott napvilágot a sorozat reprezentatív kiadványa, "Helyismereti olvasókönyv - Korond" címmel..

olvasokonyv

A művelődési egylet "Tamási Miklós" dokumentációs könyvtárában rendszeresen tartunk könyvbemutatókat, író-olvasó találkozókat, rendhagyó irodalom órákat.

olvasokonyv

2008-ól a Hazanéző havi közéleti mellékleteként jelenteti meg az egylet A Tűzhely című lapot.

a tuzhely

A művelődési egylet Bandi Dezső vezetésével kopjafa gyűjteményt hozott létre a korondi unitárius templom kertjébe. Itt találhatók a Bandi Dezső, dr. Kátó László, dr.v. Ferenczi István, Benczédi Sándor, Bartók Béla, Tamási Miklós emlékét őrző kopjafák is.

kopjafak

Az egyletnek köszönhetően áll a Korondi Középiskola előtt Miholcsa József "Erős várunk nékünk az anyanyelv" című monumentális térkompozíciója, amely "bronzba öntött" harminc jeles magyar íróval jelképes irodalmi parlament.

terkompozicio

2008 áprilisától  a felavatott új művelődési házban állandó képzőművészeti tárlaton ismerkedhet meg az érdeklődő a vidék jeles alkotóinak munkáival. Várjuk nagy tisztelettel a kiállítani óhajtó képzőművészek jelentkezését.

terkompozicio

A turista idényben rendszeres nyitási renddel és szakszerű programmal a Firtos Művelődési Egylet működteti a helyi tanács által fenntartott  korondi múzeumházat. Csoportok kérésére a nap bármely időszakában a gyűjteményt bemutatjuk.

muzeumhaz

Minden évben a magyar kultúra napján ( jan. 22..) 13 órától koszorúzással egybekötött ünnepélyt tart a művelődési egylet az  Anyanyelv-szobornál.

kultura napja

"Márciusi Nap, nagy a te hatalmad!" témával tart az egylet a Polgármesteri Hivatal védnökségével minden év március 15-én 12 órától koszorúzási ünnepélyt a korondi Benczédi- szobornál.

marcius 15

Húsvét vasárnapján este 8 órától várjuk /előzetes bejelentkezéssel/ szórakozni vágyó barátainkat az egylet jótékonysági báljára.

balon

Évente augusztus második szombat-vasárnapján várjuk szeretettel a korondi kerámia szerelmeseit a hagyományos "Árcsói fazekasvásárra".

fazekasvasar

Minden esztendő júliusában várjuk a Hazanéző táborba jelentkező diákcsapotok érkezését, hogy nemzeti kultúránk ápolásán együtt munkálkodjunk.

fazekasvasar